Dietari de Pràctiques: 12ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Com vaig explicar en la meva presentació a l’assignatura, la docència sempre ha estat per mi un actor secundari en la meva vida; ja que mai ha estat tanta la meva passió per ensenyar com la meva passió per allò que ensenyo. Així doncs, per molt que gaudeixi de l’ensenyament, aquest gaudi sempre és un pèl inferior al gaudi que experimento quan és un mestre el que m’ensenya a mi una nova manera d’observar el món.

Dietari de Pràctiques: 11ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Durant l’estada al màster he après a planejar seqüències didàctiques, situacions d’aprenentatge, o projectes en els quals desenvolupar les diferents competències que volem treballar. Però el cert, és que totes aquestes qüestions són abordades de manera general, s’anomena de manera teòrica la seqüència, es temporitza, i s’executa un joc mental en el qual tot encaixa en els temps proposats,

Dietari de Pràctiques: 10ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Les jornades de lectura van funcionar bé en els dos grups. El B estava emocionat per descobrir com havien evolucionat els diferents relats, i l’A, grup en el qual com es pot comprovar vaig notar certa distància amb l’exercici, es va mostrar sorprenentment curiós amb les lectures dels diversos relats. Alguns dels alumnes s’havien d’avaluar en funció a l’atenció a la diversitat,

Dietari de Pràctiques: 9ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Amb les conclusions extretes de l’entrada anterior, vaig plantejar la part de la seqüència orientada a la correcció dels textos des d’una perspectiva més orientada a la realització d’exercicis guiats i “tradicionals” abans d’emprendre les correccions dels relats, on s’haurien de posar en la pell d’editors editorials encarregats de corregir, solucionar i retocar els errors existents per tal de presentar un relat publicable,

Dietari de Pràctiques: 8ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

A aquestes altures de la seqüència didàctica, començo a observar canvis notoris entre les dues classes i la manera d’interioritzar els aprenentatges. Comentant amb un company de pràctiques que fa també la seva unitat a les dues mateixes classes, però que em portava un parell de sessions d’avantatge, em comentava que el B li és molt més dificultós que l’A,

Dietari de Pràctiques: 7ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Per aquest període, em basaré en el cicle reflexiu de Gibbs, per fer les meves entrades. Exposant en un inici els meus plans d’acció envers la unitat didàctica, el funcionament (descripció), els meus sentiments envers aquest, i finalment avaluant cada sessió, analitzant-la i extraient-ne conclusions per a les pròximes.
Em vaig presentar a la meva primera classe autònoma amb molts nervis;

Dietari de Pràctiques: 6ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Abans de començar la meva fase autònoma on vaig impartir la meva pròpia seqüència didàctica, vaig haver d’encarregar-me d’una classe de tutoria en la qual dos alumnes havien tingut una baralla. La classe era a última hora del dimarts, en principi la temàtica que havia preparat la professora era orientada a les sessions posteriors a l’activitat d’educació sexual,

Dietari de Pràctiques: 5ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

Al Pla Marcell cada dimarts i divendres fan sessions de projectes de petit recorregut (6 setmanes) amb l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. La meva tutora n’és responsable d’un dels que per mi és dels més interessants i que he tingut el plaer de veure en totes les seves sessions, la creació d’un còmic (de màxim tres pàgines) sobre algun dels mites grecs exposats al llibre “Los Mitos Griegos”

Dietari de Pràctiques: 4ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

En aquesta fase d’intervenció acompanyada hem hagut de presentar a la classe de tutoria una sèrie de dinàmiques a l’alumnat de 2n d’ESO prèvies a un taller de sexualitat que vindran a donar des d’una entitat externa. La dinàmica consistia a fer escriure o dibuixar en un DIN A3 tot allò que l’alumnat relaciona amb la paraula sexe i exposar-ho a la classe.

Dietari de Pràctiques: 3ª entrada

Pràcticum llengua i literatura catalana i castellana aula 9
Públic

En el cas d’avui em centraré més en un problema concret que va succeir durant una classe. Una alumna estava constantment rient i apujant el to de veu durant les intervencions d’una professora. No tan sols xerrant, sinó fent notar la seva presència comentant cada situació amb companys que ni tan sols eren a prop seu,